HY-GAIN
model(s) wire color pin number
603(23plus) Audio 1
  Ground 4
hi-z(use an amplified mic only) N/C N/C
  Common 3
  PTT 2
  receive N/C
model(s) wire color pin number
672 (hyrangeIII) Audio 1
673 (hyrangeIV) Ground 2
674 (hyrangeV) N/C n/c
  Common 2
  PTT 3
  receive n/c
model(s) wire color pin number
670 (hy-range I) Audio 1
671 (hy-range II) Ground 4
671a N/C n/c
  Common 3
  PTT 2
  receive 5
model(s) wire color pin number
2680 Audio 1
2681 Ground 3
2682 N/C n/c
670b Common 3
671b PTT 2
672b receive 5
673b    
674b    
681 hi-z(use an amplified mic only)    
682    
683    
2683    
2701    
2702    
2703    
2705    
3077    
3078    
3084    
3087    
3107    
3114    
model(s) wire color connection
623 Audio ring
utopia Ground sleeve
  N/C n/c
  Common sleeve
  PTT tip
  receive n/c
model(s) wire color connection
2679 n/c n/c
hy-gain9 n/c n/c
2679a n/c n/c